van paarden kun je leren

Sta steviger in je schoenen

Van paarden kun je leren:

  • hoe je als team beter kunt samenwerken
  • hoe je effectiever leiding kunt geven
  • welke gedragspatronen wel/niet werken
  • welke talenten je hebt en kunt ontwikkelen
  • hoe je lekkerder in je vel komt te zitten
Bel nu 06 51 415 986
voor een gratis kennismaking met cognitief coachen met paarden
Stacks Image 4

Cognitief coachen met paarden

“The most important thing in communication
is hearing what isn’t said.” – Peter F. Drucker

Wij baseren ons op de wetenschap.
Dat maakt ons anders

scroll naar beneden voor het wetenschappelijke verhaal achter paardencoaching

Ervaring met paarden is niet nodig

De paardencoach is altijd in de buurt


Voor paardencoaching is ervaring met paarden helemaal niet nodig. Er wordt ook niet op paarden gereden. U werkt met rustige, betrouwbare IJslandse paarden. Bovendien is de paardencoach altijd in de buurt.

Stevige schoenen en vrijetijdskleding
Wij werken met paarden. Met een paard in de buurt zijn stevige schoenen echt een must. Als het even kan zijn wij met de paarden buiten. Anders in de stal. Dus: warme kleren (behalve op tropische zomerdagen). Vanzelfsprekend: géén nette kleren.
U bent toe aan een nieuwe, bewezen manier van coaching?

Dan is paardencoaching iets voor u


Op zoek naar een nieuwe uitdagende, maar ook bewezen effectieve manier van coaching?
Dan bent u toe aan cognitieve coaching met paarden. Voor uzelf, uw team, uw collega’s, uw medewerkers.

Personeelsdag


Of wilt u nu wel eens een heel andere personeelsdag dan gewoonlijk? Een personeelsdag, waar iedereen ongelooflijk veel plezier heeft en waar de onderneming (organisatie, instelling) - als bonus! - veel baat bij heeft? Een dag paardencaching? Doen!

Laat ons uw wensen weten, of bel (uiteraard geheel vrijblijvend) Liesbeth Jense, tel.: 06 51 415 986.

Cognitief coachen met paarden is er voor:


Hoe kan het dat je van een paard iets leert?


Een paard is een prooidier. En als prooidier moet je altijd op je hoede zijn. Vooral voor dieren met hun ogen dicht bij elkaar, aan de voorkant van hun kop. Want dat zijn roofdieren. Zoals leeuwen, tijgers, wolven en….. mensen. Een paard moet zich er altijd en telkens weer opnieuw van vergewissen, dat de situatie veilig voor hem is.

Van alle zoogdieren hebben paarden de grootste amygdala. De amygdala is een subcorticale structuur die onderdeel is van het limbisch systeem van de hersenen. De amygdala is betrokken bij het ervaren, verwerken en aansturen van verschillende emoties. De emotie die het meest in verband gebracht wordt met de amygdala is, de aangeboren emotie, angst (meer over de amygdala vind je op de site BrainMatters)
Stacks Image 10970
Die grote amygdala-structuur behoedt het paard voor fatale vergissingen. Daarom kan een paard zo perfect het gedrag “lezen” van het “roofdier” mens, let het paard op onze lichaamstaal, op tekenen van spanning, op de kleinste beweging, van knipperen met de ogen tot zwaaien met de armen. Daarop reageert het paard en dat is tegelijk ons leermoment!

Spiegelneuronen?


Vaak wordt de reactie van het paard op ons gedrag, op onze stemming, aangeduid als ”spiegelen”. Mogelijk spelen spiegelneuronen inderdaad een belangrijke rol in hoe een paard op de mens reageert. Maar “door onze eigen doelen en emoties toe te dichten aan leden van andere soorten (bijvoorbeeld paarden), antropomorfiseren we de dieren die we waarnemen. We moeten voorzichtig omgaan met deze neiging: we mogen niet klakkeloos vertrouwen op onze intuïtie bij de interpretatie van diergedrag." (waarschuwt Christian Keysers in zijn boek “Het empathische brein”).

De wetenschap zet het onderzoek voort. Maar er is zeker al voldoende kennis en ervaring om vast te kunnen stellen, dat cognitief coachen met paarden degenen die dat hebben “ondergaan”, daadwerkelijk verder helpt bij het verwerven van nieuwe inzichten omtrent henzelf, inzichten die handvatten bieden voor succesvollere zelfontplooiing en betere omgang met de eigen directe omgeving, op het werk, op school en thuis, dan vóór de coaching voor mogelijk werd gehouden.

En waarom daar een CVPC-coach voor nodig is


Een CVPC-coach die is gecertificeerd voor cognitief coachen met paarden, begrijpt de aard van het paard en heeft inzicht in de psychologie van de mens en is bovenal in staat beide met elkaar te verbinden. Een aldus goed opgeleide coach kan cliënten helpen om, aan de hand van de reacties van het paard, zélf te ontdekken wat er precies gebeurt, waarom het zó gebeurt en niet anders en: hoe je je gedragspatroon zodanig kunt bijstellen, dat je wél iets van het paard gedaan krijgt.

Paard kan onderscheid maken tussen een boos en een blij mensengezicht


Het is nog een beperkt psychologisch onderzoek (28 paarden), maar de uitkomst is bijzonder opmerkelijk en een belangrijke versterking van het wetenschappelijk fundament onder cognitief coachen met paarden: paarden blijken namelijk te kunnen zien of een mens boos kijkt of blij! De onderzoekers van de University of Sussex (Engeland) stellen dat uit hun onderzoek blijkt, dat paarden een functioneel relevant begrip hebben van een boos mensengezicht, wanneer hen dat op een foto wordt getoond. De door de onderzoekers beschreven reactie van paarden op menselijke gezichtsuitdrukkingen, is nog niet eerder waargenomen in interactie tussen dier en mens.
A horse! a horse! my kingdom for a horse!
Richard III, William Shakespeare
Voor Richard III kwam dit inzicht te laat, maar niet voor u:
ontdek hoe een paard uw leven beslissend en in positieve zin kan veranderen.
Stacks Image 18988

Bezoek ook onze Facebook-pagina